Aktuálne
Domov / TJ ORAVSKÁ LESNÁ (stranka 4)

TJ ORAVSKÁ LESNÁ

Orgány TJ Oravská Lesná

1. Orgány sú: a/ Členská schôdza b/ Výbor klubu c/ Dozorná a revízna komisia klubu 2.   Najvyšším orgánom TJ Oravská Lesná je členská schôdza. Rozhoduje o zásadnýchotázkach činnosti TJ. Prerokúva a schvaľuje: a/ rokovací poriadok a program členskej schôdze b/ správu výboru klubu o činnosti a plnení uznesení predchádzajúcej schôdze c/ správu o hospodárení TJ

1. Orgány TJ Oravskej Lesnej sú: a/ Členská schôdza b/ Výbor klubu c/ Dozorná a revízna komisia klubu 2.Najvyšším orgánom TJ Oravská Lesná je členská schôdza. Rozhoduje o zásadnýchotázkach činnosti TJ. Prerokúva a schvaľuje: a/ rokovací poriadok a program členskej schôdze b/ správu výboru klubu o činnosti a plnení uznesení ...

Čítajte viac »

Zásady rozhodovania v TJ Oravská Lesná

rozhodovanie

1.Rozhodnutie orgánu sa prijíma na jeho zasadnutí súhlasom nadpolovičnej väčšinyprítomných[metaslider id=135] riadnych členov vo veku nad 15 rokov vrátane. 2.Orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov vo veku nad 15 rokov vrátane. 3.Prezident, výbor a Dozorná a revízna komisia TJ sa volia tajným hlasovaním. Ostatné rozhodnutia ...

Čítajte viac »

Vítame vás na našej webovej stránke

vitame vas

Vítame vás na oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia Telovýchovná Jednota Oravská Lesná. Vážený športovec, športový fanúšik, športový priaznivec. Vítame vás na oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia Telovýchovná Jednota Oravská Lesná. Naša TJ Oravská Lesná sa venuje rozvoju športu v našej obci, je správcom futbaloveho ihriska a zimného štadiónu, zabezpečuje športový ...

Čítajte viac »

Vznik členstva

vznik clenstva

1.Členstvo v TJ Oravská Lesná vzniká na základe podania prihlášky, zaplatenia  členského príspevku a podpísania súhlasu so stanovami TJ. 2. Každý záujemca  sa stáva riadnym členom TJ Oravská Lesná, pokiaľ si vyslovene neželá byť len spriazneným členom TJ.  3. O prijatí za riadneho člena rozhoduje výročná členská schôdza TJ, resp. ...

Čítajte viac »

Členský preukaz

preukaz

1.Členský preukaz je dokladom členstva v TJ Oravská Lesná. 2.Člen TJ Oravská Lesná je povinný preukázať na požiadanie svoje členstvo platným členským preukazom. 3.Člen TJ môže využívať výhody a zľavy TJ vždy len po preukázaní sa platným členským preukazom. 4. Členský preukaz sa vystavuje na obdobie 1 az 10 rokov.

Čítajte viac »

Členstvo v TJ Oravská Lesná

clenstvo

1.Členstvo je dobrovoľné. 2.Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo iného štátu bezrozdielu pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, politického a náboženskéhopresvedčenia. 3.Druhy členstva: členstrvo riadne a členstvo spriaznené. 4.Spriaznené členstvo sa vzťahuje na tých, ktorí nechcú aktívne pôsobiť v TJ (t.j.minimálne sa aspoň zúčastňovať výročných členských schôdzí) a ...

Čítajte viac »