Aktuálne
Domov / Výbor / Výbor-činnosť

Výbor-činnosť


Obdobie 2013

n

 

Plánované úlohy:

1, 

-Úloha pokúsiť sa zabezpečiť sponzora, resp. prestavať futbalové ihrisko.

– Úlohu sme sa pokúšali splniť celoročne, nezohnali sme však  financie na prestavbu ihriska, kde je potrebných cca 30- 50 000,- Eur v závislosti od spôsobu rekonštrukcie. Preto sme pristúpili k jednoduchším úpravám a to: Vylepšili sme trávnik za hlavným ihriskom v druhej polovici roka 2013 a pripravili sme ho na čiastočné posunutie ihriska. Opravili sme najväčšie nerovnosti na ihrisku použitím našej hliny a brigádnickým spôsobom, zalievali sme trávnik. Podarilo sa nám tak vylepšiť trávnatú plochu. Na začiatku roku 2014 sme odsunuli bránky od zimného štadióna, kde boli najväčšie nerovnosti a posunuli sme ho smerom ku závodu AVEX. Šírka sa zachovala, akurát dĺžka sa skrátila  z 92,6 m na 90,6 m

Ďakujem všetkým, čo nám pomohli a zúčastnili sa brigád.

 

2, 

-Úloha dokončiť oporný múr od Brišovky

– Úlohu sme splnili na 98%.  Ešte nám treba mierne úpravy. Zohnali sme materiál na dostavbu – chýbajúce tvárnice a stavebný materiál, kde sa hlavne zapojili  sponzori Stanislav Gerek, RnDr Pátek, Alexander Briš, Jaroslav Brňák, Martin Murín, František Brňák. Výstavbu sme z väčšej časti organizovali cez brigádnikov, ktorých sponzoroval Martin Murín a s pomocou pracovníkov TJ Orles. Uskutočnila sa aj jedna brigáda členov TJ. Pri úprave terénu pred oporným múrom a prehodení zeminy za oporný múr nám výrazným spôsobom pomohol Kamil Brňák,. Pomáhali Jozef Laššák, Milan Laššák, František Dulovec, Jaroslav Dulovec a brigádnici v spolupráci s pracovníkmi TJ Orles. Týmto všetkýn ďakujem a verím, že sa pridajú aj ďalší.

3, 

-Úloha urobiť  športový deň.

– Úlohu sme sa splnili.  Zrealizoval sa športový deň, kde sa hral zápas  rodičia proti deťom, turnaj starých pánov a turnaje vo volejbale a bedmintone. Prišli nám zaspievať a zabaviť nás seniori.

Akcia dopadla veľmi dobre, máme snahu v nej pokračovať aj v ďalších rokoch.

 

meetings

I,Telovýchovná činnosť

a,Futbal:

Futbalový oddiel riadi výbor pod vedením  predsedu futbalového oddielu  Miroslava Kolenčíka.

Máme problém s trénermi hlavne žiakov, venovali sme dosť času hľadaniu nových trénerov.

Chceme vyzvať ľudí ochotných pomôcť pri trénovaní žiakov, aby sa nám prihlásili. Rozšírili sme spoluprácu viac s rodičmi, kde ich chceme aktívnejšie zapájať do organizovaní akcií pre deti, zvolili sme si aj predsedkyňu ( starostku) rodičov, ktorú navrhujem kooptovať do výboru namiesto jedného člena výboru.

Výbor TJ podporuje činnosť družstiev prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast a dospelí.

Taktiež mužstvo starých pánov reprezentuje TJ Oravskú Lesná.

Športové výsledky a organizáciu jednotlivých klubov spomenie predseda klubu, ja sa vyjadrím ku všeobecným otázkam.

Výbor TJ podporil spoluprácu so Základnou školou v Oravskej Lesnej, naši tréneri vykonávajú  športové krúžky pre Základnú školu. Čiastočne sa nám podarilo zlepšiť materiálno technické vybavenie žiakov  a dorastencov dokúpením lôpt a sponzoringom od SFZ.

Zorganizovali sme turnaje Ždukl, žiakov a odpustový turnaj o pohár starostky pre dospelých.

Ďakujem všetkým , ktorý pomáhali pri turnajoch, aj pri varení gulášov, hlavne Alexandrovi Brišovi s manželkou, Paľovi a Agneši Laššakovým, p. Holubčíkovi, Petrovi Vráblovi a všetkým ostatným.

Starí páni sa zúčastnili turnajov v Dobraticiach a v Poľsku- Končice Vielkie.

Výbor TJ zabezpečuje materíálno technické zabezpečenie pre Futbalový oddiel ako je doprava, vyplácanie rozhodcov, pranie dresov, údržba budovy a ihriska. Veľkým prínosom je aj zapojenie sa Františka Dulovca staršieho a Antona Dendisa, ktorí pomáhajú zabezpečovať organizovanie futbalových zápasov a turnajov v spolupráci s futbalovým oddielom a partiou mladých.

b, Hokej:

Výbor TJ podporuje činnosť družstiev žiaci, dospelí a starých pánov.

Zápasy organizuje TJ Orles pod vedením Ing, Dominika Murína v spolupráci s výborom a aj organizátormi Františkom Dulovcom, Dominikom Dendisom, Agnešou Dulovcovou a ďalšími dobrovoľnými členmi. Chcem sa im tiež všetkým veľmi pekne poďakovať.

Žiaci a dospelí majú hokejový štadión pre svoje tréningy zdarma. TJ prepláca náklady na osvetlenie štadióna, vyhrievanie predných šatní a časť chladenia.

Žiakom sa venuje Jaroslav Brňák, Jozef Tisoň  a Jordán Hablák. Dospelých vedie Anton Murín.

Ďakujem všetkým ktorý aj takýmto spôsobom pomáhajú zviditeľňovať Oravskú Lesnú.

 

c, Stolný Tenis Pod vedením Ivana Srogončíka a nadšencov Milana Laššáka a Dušana Antušáka má 4 družstva dospelých od 3 do 8 ligy. Klub má úspešných žiakov .

Podarilo sa nám  v spolupráci zo školou, obecným úradom  a s vedením stolnotenisového oddielu zabezpečiť stabilné podmienky pre tréning a hracie zápasy. A čiastočne vylepšiť materiálno technické zabezpečenie. Stolnotenisový oddiel je samostatný v organizovaní svojich turnajov a zápasov. Za ich veľmi aktívny prístup im ďakujem a veríme že sa im podarí  postup do 2 ligy.

 

d, Podarilo sa nám výrazne vylepšiť vybavenie mládežníckých futbalových družstiev dotáciou z rezervy  úrady vlády. Za čo ďakujem p. Jánovi Janovičovi.

Taktiež sa nám podarilo zlepšiť vybavenie stolnotenisového oddielu za čo výrazne ďakujem p. starostke obce.

 

e, Problémy ktoré pretrvávajú

– Viac trénerov mládeže, problém financovania trénerov

– nevyhovujúca plocha pre futbal

 

II,HOSPODÁRSKA a INVESTIČNÁ ČINNOSŤ:

 

,Plnenie úloh:

-Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie výstavby a opráv materiálnych statkov TJ v 2013

-Podarilo sa nám dostavba zadnej časti prístavby multifunkčného štadióna, za čo ďakujem hlavne TJ Orles.

-Úprava časti  futbalového ihriska za bránkou

– vymurovanie  oporného múru

-úprava terénu pred a za oporným múrom

 

III,SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA:

 

 Plnenie úloh:

 

-Aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami v obci, s obecným úradom a starostkou obce pri športových a spoločenských aktivitách. Ďakujem p. starostke za podporu športovcov a športových aktivít TJ Oravská Lesná.

– Oceňujeme športovcov a spriaznené duše  na plese TJ a  výročnej členskej schôdzi.

-Zapojili sme  vysoký počet sponzorov do výstavby, oprav a činnosti TJ v 2013

– Mladí športovci podporovali  a organizovali športové a kultúrne podujatia v obci

-Mladí športovci zorganizovali v spolupráci s TJ Orles tanečné zábavy a ples športovcov, za čo im vyslovujem veľké poďakovanie.

– Boli sme nápomocní pri organizovaní  psích záprahov v obci.

– Pomáhali sme organizovať spoločenské a kultúrne podujatia iným zložkám v obci.

-Podarilo sa nám zvolať schôdzu rodičov v marci 2014, ktorí prisľúbili pomoc pri organizovaní mládežníckych športových podujatí. Zvolili sme predsedníčku rady rodičov, ktorá ma na starosti koordináciu pomoci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>