Aktuálne
Domov / Partia Mladých / Partia mladých- Viac ako partia / Partia mladých – viac ako partia – Stanovy

Partia mladých – viac ako partia – Stanovy

       Stanovy „partie mladých“ TJ Oravská Lesná

      Hlavné úlohy partie mladých

       Poslaním Partie mladých je uspokojovať záujmy občanov v oblasti spoločenských aktivít, kultúrnych podujatí a športových činností.

       – Partia mladých podporuje a spolupracuje s výborom TJ Oravská Lesná a s TJORLES s.r.o.

       – organizačne pomáha pri všetkých podujatiach organizovanými TJ Oravská Lesná  a TJORLES s.r.o.

       – podlieha výboru TJ a plní všetky úlohy určené výborom TJ

        

        

       Členstvo v partii mladých TJ Oravská Lesná

       – členstvo j edobrovoľné.
členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky vo veku 15-30 rokov, alebo občan iného štátu bez rozdielu pohlavia, národnosti, politického a náboženského presvedčenia.

       – členovia môžu využívať všetky výhody členstva, pokiaľ nie je schválené členskou schôdzou partie mladých inak.

       – O prijatí nového člena rozhoduje výročná schôdza Partie mladých, ktorá sa koná každý rok tradične 26.decembra alebo iný dohodnutý deň najneskôr do Plesu športovcov a spriaznených duší.

       Členovia Partie mladých

       Po voľbách na výročnej schôdzi Partie mladých jej členovia nadobúdajú nasledovné funkcie:

       -Starosta partie mladých

       -Prednosta

       -Sanitár

       -Duchovný vodca

       -Doplnujúca funkcia (napr.  „minister dopravy“)

       Činnosti členov  Partie mladých

       Starosta partie mladých, prednosta(v neprítomnosti starostu partie mladých)

       -Riadiť činnosť kultúrno-spoločenských aktivít mladých členov  TJ Oravská Lesná

       -Zabezpečiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia TJ Oravská Lesná, v súlade so schválenou koncepciou TJ, TJ ORLES s.r.o., členskou schôdzou TJ resp. výborom TJ.

       -Zabezpečiť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít TJ.

       – Zastupovať TJ Oravská Lesná voči externým organizáciám a orgánom štátnej správy pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít TJ

       – Zabezpečiť vyberanie poplatkov vstupného, nájomného a pod. pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít TJ v účinnosti s finančným hospodárom TJ.

       – Plniť úlohy schválené členskou schôdzou TJ a výborom TJ

       -Rozdeľuje práva a povinnosti ostatným členom Partie mladých.

       Financmajster

       -Riadiť činnosť kultúrno-spoločenských aktivít mladých členov Partie mladých TJ Oravská Lesná v spolupráci so starostom a prednostom partie mladých.

       -Zabezpečiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia TJ Oravská Lesná, v súlade so schválenou koncepciou TJ, TJ ORLES s.r.o., členskou schôdzou TJ resp. výborom TJ v spolupráci so starostom a prednostom partie mladých.

       – Zastupovať partiu mladých voči externým organizáciám pri zabezpečovaní a vyplácaní  financií.

       -Zabezpečiť vyplácanie financií na základe schválenia členskou schôdzou, výborom TJ, TJ ORLES s.r.o.  pri jednotlivých organizovaných podujatiach.

        

       *Táto funkcia bola dočasne zrušená po vzniku spoločnosti TJORLES s.r.o. , s platnosťou od Plesu športovcov a spriaznených duší 7.1.2012.

       Sanitár

       – Aktívne sa zapájať pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí  organizovanými partiou mladých, členskou schôdzou TJ resp. výborom TJ.

       -plní všetky úlohy a povinnosti udelené starostom, prednostom, prípadne iným členom partie mladých, členskou schôdzou TJ resp. výborom TJ.

        Duchovný vodca

       -Dobrovoľne sa zapájať pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí  TJ Oravská Lesná, v súlade so schválenou koncepciou TJ, TJ ORLES s.r.o., výročnou schôdzou partie mladých, členskou schôdzou TJ, resp. výborom TJ v spolupráci so starostom, prednostom a ostatnými členmi partie mladých.

       -Riadiť činnosť kultúrno-spoločenských aktivít členov partie mladých TJ Oravská Lesná.

      Voľby do funkcií členov partie mladých

       Voľby do funkcií sa konajú na výročnej schôdzi partie mladých, ktorá sa koná každý rok tradične 26.decembra alebo iný dohodnutý deň najneskôr do Plesu športovcov a spriaznených duší.

        

       Starosta partie mladých

       – Starosta partia mladých sa volí na jedno volebné obdobie (1 rok).

       – Kandidát na starostu musí mať viac ako 18 a menej ako 25 rokov.

       – Kandidátov na starostu partie mladých si určia sami členovia medzi sebou.

       – Starostom partie mladých sa stáva člen s najvyšším počtom hlasov vo voľbách.

       Prednosta partie mladých

       -Funkciu prednosta vykonávajú vždy dvaja členovia.

       -Ak je za starostu partie mladých opätovne zvolený starý starosta, prednostami sa stávajú kandidáti na starostu partie mladých, ktorí skončia po voľbách v poradí na 2. a 3. mieste. Ak je za starostu partie mladých zvolený nový člen partie mladých, prednostami sa stávajú bývalý starosta partie mladých a kandidát na starostu, ktorý skončil po voľbách v poradí na 2. mieste.

       Financmajster

       -Funkciu financmajster určí novozvolený starosta partie mladých pre nasledujúci rok.

       *Funkcia je dočasne zrušená

       Duchovný vodca

       -Funkciu duchovný vodca vykonáva z pravidla „vyslúžilý“ člen partie mladých.

       -Funkciu môže vykonávať člen partie mladých, ktorý je jej členom minimálne 5 rokov, prípadne 3 roky vykonával vyššie funkcie (starosta, prednosta, financmajster).

       -Duchovným vodcom sa stáva jeden člen po dohode celej partie mladých.

       Sanitár

       -Sanitármi sa stávajú automatický všetci členovia partie mladých, ktorý nezastávajú žiadnu z hore uvedených funkcií a taktiež noví členovia partie mladých.

       

       

       

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>