Aktuálne
Domov / Viac ako klub / História / História-TJ Oravská Lesná

História-TJ Oravská Lesná

Z  HISTÓRIE  TELOVÝCHOVNEJ  JEDNOTY  ORAVSKÁ  LESNÁ

Obdobie po II. svetovej vojne bolo obdobím veľkého rozmachu nielen v oblasti budovania priemyslu a poľnohospodárstva, ale aj v oblasti športu.

Podmienky, ktoré sa začali pre telovýchovu vytvárať na celoštátnej úrovni našli veľmi rýchlo v spoločnosti odozvu a to sa odrazilo  aj vo výsledkoch, ktoré naši športovci  dosahovali. činnosť vo väčších telovýchovných jednotách sa začala presadzovať na vyššiu úroveň. Čoraz viac sa začali presadzovať naši športovci na medzinárodnom poli a rovnako sa zvýšila aj úroveň domácich pravidelných súťaží a pretekov.

Výstavba štadióna
Výstavba štadióna
Výstavba šatní
Výstavba šatní

Toto povojnové obdobie bolo v úseku telovýchovy známe aj tým, že sa vytvorili podmienky pre vznik ďalších menších telovýchovných jednôt, najmä na dedinách.

Celoštátny trend rozvoja telovýchovy a športu sa koncom päťdesiatych rokov prejavil aj v obci Oravská Lesná. Rekreačne sa začali rozvíjať niektoré športy, ktoré v ďalšom období tvorili základ činnosti telovýchovnej jednoty (ďalej TJ). Postupom času sa  najväčšia pozornosť začala venovať futbalu, ktorý zostal dodnes v obci športom číslo jeden.

Začiatky organizovaného futbalu v obci Oravská  Lesná možno datovať do roku 1959, kedy bolo osadením bránok a odvodnením vtedajšej lúky vybudované prvé futbalové ihrisko v obci, nachádzajúce sa v priestoroch terajšieho športového areálu. Zásluhu na tom majú okrem iných hlavne zodpovední pracovníci MNV a neskorší členovia výboru TJ, menovite Hablák Ondrej, Murín Helen, Mesík Jozef, Letaší Eduard.

Telovýchovná jednota bola založená o rok neskôr,  konkrétne  v roku 1960 a prijala názov „ŠTART“.

Začala pracovať pod vedením obetavých pracovníkov Letašího, Mesíka, Katrenčíka, Labana a ďalších. Oficiálne bol založený aj futbalový oddiel. V prvom roku ešte nebol prihlásený do futbalovej súťaže a v priateľských stretnutiach dosahoval striedavé úspechy. Až  v nasledujúcom roku začína svoje účinkovanie vo IV. triede –skupine „SEVER“, kde ako nováčik spomedzi 8-ich mužstiev skončil na3.mieste.
Zostavu mužstva tvorili: Laban K., Chovančák S., Srogončík J., Katrenčík J., Brňák M., Srogončík J.,Dudášik R., Srogoň J., Briš J., Murín M., Chudoba A.

 

 

 

História v rokoch

 

1960 – 1964

Aj v tomto období sa činnosť  TJ zameriavala iba na futbal. Futbalové družstvo účinkovalo po reorganizácii súťaží v okrese už v III. triede, kde sa väčšinou umiestňovalo v strede tabuľky. Roky 1963-64 boli v našej obci rokmi stagnácie športu a práce v TJ. Pre nedostatok financií nebolo prihlásené do súťaže ani futbalové mužstvo.

1964 – 1965

Po rokoch stagnácie sa situácia zlepšila v ročníku 1964/65, keď začal v rámci TJ pracovať nový výbor pod vedením Murína Emila, tajomníka Országa Ľubomíra a členov Brňáka Jána, Dudášika Rudolfa a Brňáka Martina. Nastalo oživenie činnosti nielen vo futbalovom oddiele, ale začali pôsobiť aj ďalšie oddiely, a to: stolnotenisový a šachový.

V stolnotenisovom oddiele pracujú: Mesík, Dudášik a Demko, v šachovom oddiele: Murín Emil, Tisoň Anton, Mesík Jozef, Országh Ľubomír, Krivulčík Štefan  a Hubová.

Futbalové mužstvo bolo zaradené do III. triedy skupiny „SEVER“, kde spomedzi  10-tich účastníkov skončilo na 6.mieste. Vo futbalovom drese už vidíme nové tváre, čo je čitateľné aj zo zostavy, ktorá najčastejšie nastupovala na zápasy v tomto zložení: Ján Leban, Jozef Svinčák, Kamil Laban, Ján Chudoba, Ľubomír Országh, Ondrej Tisoň, Martin Brňák, Jozef Brňák, Ján Brňák, Jozef Vrábeľ, Ján Katrenčík, Viliam Patech.

 

1965 -1970

V rokoch 1965-1970 sa v telovýchovnej činnosti nič podstatné neudialo. Na škodu však bolo, že prestali účinkovať stolnotenisový a šachový oddiel, ktoré  začali dosahovať sľubné výsledky. Činnosť TJ tak bola opäť zameraná súťažne iba na futbalové družstvo dospelých, ktoré stále účinkovalo v III. triede- skupine SEVER a väčšinou sa umiestňovalo v hornej polovici tabuľky- dvakrát na 2.mieste. Predsedami  TJ v tomto období boli Demko Pavol a Tisoň Ondrej.

 

1970

Rok 1970 môžeme označiť ako medzník vo vývoji telovýchovnej činnosti v Oravskej Lesnej a tiež ako odrazový mostík k neskorším úspechom, ktoré TJ Oravská Lesná aj napriek skromným pomerom, v ktorých fungovala, dosiahla. Podnet k tomu prakticky dalo založenie prevádzky TESLA ORAVA v Oravskej Lesnej. V nej začali pracovať Murín Milan, Brňák Miroslav, Dulovec František a ďalší, ktorí mali záujem na zlepšení práce v TJ. Po konzultácii s vtedajším predsedom TJ TESLA Nižná Samuelom Sopócim bola dohodnutá zmena v názve našej TJ. Idetom zo dňa 11. mája 1970 OV ?S ZTV v Dolnom Kubíne  bola táto zmena potvrdená a od tohto dátumu  niesla TJ v našej obci názov:

 

TELOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA TESLA ORAVSKÁ LESNÁ

Začal pracovať nový výbor v zložení:

Predseda: Briš Silvester

Členovia: Brňák Miroslav, Ing.Krivulčík Jozef, Murín Milan, Dulovec František, Mudr.Rechtorík Rudolf, Brňák Ladislav

Výbor  si vytýčil za úlohu zlepšiť fungovanie nie len futbalového oddielu, ale tiež rozšíriť pôsobenie TJ aj v ďalších úsekoch športového života.  A tak pod vedením Murína Milana napríklad začína rozvíjať svoju činnosť volejbalový  oddiel, ktorý sa zúčastňoval zatiaľ iba rôznych turnajov na počesť výročí, keďže volejbalová súťaž v rámci okresu zatiaľ nebola založená. V tomto období sa tiež objavujú prvé náznaky v rozvoji lyžovania a stolného tenisu, ktorý však bol zatiaľ praktizovaný iba na rekreačnej úrovni.

Hlavné ťažisko činnosti bolo zamerané na futbalový oddiel. Pomery vo futbalovom oddiele sa začali zlepšovať. Pri družstve mužov bol započatý pravidelný tréningový proces pod vedením Brňáka Miroslava a začali  sa prípravy na založenie dorasteneckého družstva. Družstvo dospelých dosahovalo dobré výsledky a vidina postupu do II. triedy okresnej súťaže  bola  čoraz bližšie.

V súťažnom ročníku 1970/71 skončilo družstvo mužov na 2. mieste za družstvom Zubrohlavy, keď v závere sezóny naše mužstvo prehralo  na vlastnom ihrisku dva rozhodujúce zápasy, čím si v podstate zahatalo cestu za postupom.

Rok 1970 bol tiež začiatkom družobných stretnutí  s telovýchovnou jednotou Dobratice z okresu Frýdek Místek. Iniciátorom nadviazania družby medzi obidvoma telovýchovnými jednotami bol Škuta Karol z TJ Dobratice a Brňák Ladislav z TJ Tesla Oravská Lesná.  Začiatky družobných stretnutí sa v tomto období obmedzovali iba na vzájomné futbalové stretnutia a posedenia s výmenou skúsenosti. Neskoršie však začali prerastať do turnajov s väčším rozsahom akcií.

1971

V  roku 1971 začalo účinkovať v súťaži aj družstvo dorastu. V súťažnom ročníku 1971/72, teda v prvom roku svojho pôsobenia, bolo zaradené do III. triedy, kde  v konkurencii 6-tich družstiev skončilo hlavne pre nedostatok skúseností na poslednom mieste.

 

 

1972

Rok 1972 bol pre TJ Tesla Oravská Lesná rokom úspešným. Po predchádzajúcich viacerých neúspešných pokusoch futbalového družstva dospelých o postup do okresnej súťaže, keď mu často cieľ unikol iba o vlások, v roku 1972 už našim mužom vytúžený postup neunikol. Od ročníka 1972/73 teda športoví priaznivci v Oravskej Lesnej mohli na trávniku sledovať obmenený repertoár  mužstiev ako napr.: Mokraď „D“,  Trstená,  Námestovo,  Tvrdošín,  Istebné „B“, Or. Jasenica a ďalšie, ktoré pôsobili v okresnej súťaži. I keď tréningové možnosti, športové zázemie a ani finančné a hospodárske zabezpečenie neboli na takej úrovni ako v ostatných telovýchovných jednotách, družstvo Tesly Oravská Lesná predsa chcelo rovnocenne súperiť s týmito „futbalovými veľmocami“.

TJ Tesla  Oravská Lesná  vyhrala III. triedu, v ktorej doposiaľ účinkovala s náskokom troch bodov a s ďaleko priaznivejším skóre ako dosiahli ostatné mužstvá. Pre lepší prehľad uvádzame tabuľku po skončení súťažného ročníka 1971/72.

 

1.Tesla Or.Lesná                                         14  9  3  2   40:19  21

2.Ťapešovo                                                  14  7  4  3   28:12  18

3.Rabča                                                       14  8  1  5   32:27  17

4.Zakamenné                                               14  6  3  5   31:22 15

5.Breza                                                        14  6  3  5   30:34  15

6.Or.Polhora                                                14  6  2  6    26:28  14

7.Mutné                                                       14  3  3  8    25:30  9

8.Rabčice                                                    14  1  0  13   16:58  2

O tento úspech sa pričinili nasledovní hráči, ktorí v týchto rokoch obliekli dres dospelých: P.Gabadaj, A.Dendis, K.Kojda, P.Svinčák, K.Laban, J.Krivulčík, A.Tisoň, A.Murín, F.Dulovec, M.Krivulčík, D.Iglár, J.Strempek, J.Vrábeľ, J.Brňák, A.Vrábeľ, A.Miterko, M.Olbert, Martin Brňák.

Pri  futbale ešte chvíľu zostaneme. V roku 1972 sa totiž prvý krát v histórii futbalu v Or. Lesnej začali objavovať náznaky ženského futbalu. Pár odvážnych dievčat pod vedením F. Dulovca si povedalo: „rovnoprávnosť je rovnoprávnosť“ a začali sa zaúčať do tajov futbalu. Po počiatočných teoretických poznatkoch začali s tréningami a neskoršie so zápasmi. Najprv to boli priateľské stretnutia medzi samotnými hráčkami, no potom sa išlo na skusy aj do „sveta“. Najprv to boli propagačné stretnutia pred majstrovskými zápasmi v Nižnej, v Zákamennom a samotnej Oravskej Lesnej. Potom to bolo propagačné stretnutie v rámci otvorenia športového areálu v Nižnej s dievčatami Nižnej a Trstenej. Ešte v tom isto roku sa dievčatá zúčastnili futbalového turnaja v Hruštíne o pohár OV SZM.

O úspešný rok 1972 pre TJ Tesla Oravská Lesná sa postarali  aj volejbalisti. Pod vedením Milana Murína sa hráči: Mudr. Sumbal, Demko, Nociar, Kubačka, Dulovec, Srogoň Š., Miček, začali pripravovať na reprezentovanie Or. Lesnej. Telocvičňu síce doma k dispozícii nemali, ale v ústrety im vyšla ZDŠ Novoť, kde mávali tréningy a neskoršie tu hrávali aj zápasy. Vo vyhlásenej pohárovej okresnej súťaži nechýbala preto ani prihláška volejbalistov z Or. Lesnej. I keď s obavami, predsa sa nebojácne pustili do súperenia. V skupine, v predkole podávali spoľahlivé výkony a spolu s mužstvom Nižnej postúpili do okresného finále v D. Kubíne, kde ich súpermi boli okrem Nižnej volejbalisti D.Kubína a Istebného. Športovci hanbu Or. Lesnej neurobili ani tu a skončili v okrese celkovo na treťom mieste.

V tomto úspešnom roku sa objavili náznaky ďalšieho športu, a to basketbalu. Po niekoľkých tréningoch a propagačných zápasov, však tento oddiel, vzhľadom na nedostatok financií a priestorov v domácom prostredí zanikol.

V roku 1972 sa začalo s investičnou výstavbou športového areálu. Po počiatočných ťažkostiach s projektovou dokumentáciou a financiami sa v septembri začali prvé zemné práce. Celkový plán výstavby bol rozdelený na dve etapy. V prvej etape sa mala upraviť a vybudovať hracia plocha a v druhej etape bola naplánovaná výstavba sociálnych zariadení. Celkové predpokladané náklady na stavbu predstavovali 2,5 mil. Kčs. Investorom stavby bol MNV Oravská Lesná. Stavba sa začala stavať  z  akcií “Z“.

 

1973

Systematická práca sa v TJ začala prejavovať od roku 1973. Aktivita nového výboru sa prejavila v celom rozsahu činnosti na VČS (výročnej členskej schôdzi) konanej dňa 11.2.1973, kedy  bol zvolený nový 13 členný výbor pracujúci  v tomto zložení:

Predseda TJ     -Murín Milan

Podpredseda – Mudr. Rechtorík Rudolf

Tajomník         -Brňák Miroslav

Pokladník        -Dulovec František

Predseda FO   -Murín Emil

Hospodár        -Brňák Ladislav

Tech.vedúci    – Tisoň Jozef

Propagačný ref. – Demko Pavol

Tréner mužstva- Mudr. Maukš Ján

Tréner dorastu – Podstavek Milan

Členovia – Ing. Krivulčík Jozef

Briš Silvester

Miterko Albín

Obavy z účinkovania družstva mužov v prvom roku v okresnej súťaži boli opodstatnené. Po dobrom začiatku však prišiel útlm a mužstvo platilo vo väčšine prípadov nováčikovskú daň a často hlavne vďaka neskúsenosti prehralo svoje zápasy. Svoju úlohu tu  zohrala aj skutočnosť, že domácim ihriskom bolo našim futbalistom ihrisko v Zákamennom. Mužstvo i napriek snahe skončilo na poslednom 12-om mieste. Šťastie ho však neopustilo a vzhľadom na rozširovanie počtu účastníkov v okresnej súťaži bolo zaradené do kvalifikácie s mužstvami, ktoré skončili v III. triedach na druhých miestach. Túto kvalifikáciu naše mužstvo vyhralo a tak si zabezpečilo účasť v II. triede aj pre nasledujúci ročník.

Družstvo dorastu vo svojom druhom roku účinkovania zaznamenalo pekný úspech. Skončilo síce na štvrtom mieste, ale vzhľadom na reorganizáciu súťaží postúpilo tiež do okresnej súťaže.

Čo sa týka mimosúťažného účinkovania našich futbalistov, TJ sa prvýkrát zúčastnila na prvomájovom turnaji, kde vypadla hneď v prvom kole s mužstvom Zákamenného. V tomto roku sa tiež prvýkrát uskutočnil v Or. Lesnej (domáce ihrisko v Zákamennom) družobný futbalový turnaj za účasti TJ Dobratice, TJ Dedina Mládeže (okres Komárno), TJ Zákamenné a TJ Tesla Or. Lesná, ktorá sa stala jeho víťazom. V investičnej časti prebiehala výstavba športového areálu, kde sa prevádzali zemné práce na hracej ploche.

 

1974

V tomto roku značne vzrástol počet členov TJ, keď ku  koncu roka dosiahol číslo 82 členov. Zásluhu na tom mal čiastočne aj novoutvorený stolnotenisový oddiel, ktorý reprezentoval telovýchovnú jednotu v okresnej súťaži. Po jesennej časti skončil spomedzi 8-mich mužstiev  síce na predpokladanom 4.mieste, ale iba s trojbodovou stratou na vedúce mužstvo. Káder mužstva tvorili hráči a funkcionári mužstva v jednej osobe: Ladislav Nemček, Svitok Peter, Srogoň Jaroslav, Miček Jozef, Srogoň Štefan, Nociar Dušan, Vrábeľ Augustín, Špitál Ján, Kolenčík Jozef, Vrábeľ Jozef, Belorit Miroslav a Brachňák Jozef.

Hlavné ťažisko činnosti však stále pripadá na futbalový oddiel. Herné výsledky družstva dorastu a dospelých sú úplne odlišné. Kým družstvo dospelých sa horko-ťažko zachránilo a skončilo z 15-tich mužstiev na trinástom mieste, dorastenci hneď v prvom roku účinkovania skončili na druhom mieste za Námestovom. Okrem účinkovania v okresnej  súťaži sa družstvo dospelých prvýkrát zúčastnilo na turnaji v rámci družby v Dobraticiach o pohár hory Prašivé a stali sa jeho prvými víťazmi. V rámci jarnej prípravy sa mužstvo zúčastnilo futbalového turnaja o pohár 30.výročia SNP.

Domácim ihriskom pre naše futbalové družstvá zostalo aj v tomto roku ihrisko v Zákamennom a v obci stále pokračovali zemné práce na výstavbe hracej plochy. Začalo sa s prácami aj na výstavbe sociálnych zariadení, keď prvý rok sa previedla hrubá stavba a zastrešenie.

 

1975

Rok 1975 bol ďalším rokom, v ktorom bolo badať celkové zlepšenie činnosti a práce telovýchovnej jednoty. I keď počet členov podstatnejšie nevzrástol (evidovaných 85 členov) predsa sa činnosť značne rozrástla. Okrem futbalového oddielu (družstvo dospelých a dorastu) začali pracovať aj ďalšie oddiely a to stolnotenisový, hádzanársky, lyžiarsko – turistický a volejbalový.

Do súťaže sa okrem futbalového oddielu zapojil aj oddiel stolnotenisový, ktorý skončil v okresnej súťaži na 4.mieste. Okrem toho sa zúčastnili družobného stretnutia v Nitrianskych Sučanoch, kde sa stretli okrem domácich hráčov aj s hráčmi Prievidze „B“. Oddiel pracoval pod vedením Srogoňa Štefana a Nemčeka Ladislava.

Ďalším novoutvoreným oddielom bol hádzanársky oddiel. Pod vedením Nemčeka Ladislava sa začalo formovať družstvo žien, ktoré tvorili väčšinou zamestnankyne miestnej prevádzky Tesla. Cieľom bolo podchytiť pre aktívnu športovú činnosť aj zástupkyne ženského pohlavia a oboznámiť ich so základnými zásadami a prvkami tohto športu. Na miestnej ZDŠ taktiež pôsobilo hádzanárske družstvo tvorené staršími žiačkami. A tak tieto dve družstvá zvádzali súboje v prípravných  zápasoch. Aj keď sa väčšinou tieto končili nepriaznivo, predsa záujem, ktorý dievčatá javili, naznačoval dobrú perspektívu do budúceho obdobia.

Novým oddielom bol aj lyžiarsko- turistický, ktorý začal pracovať pod vedením Brn.ala a Mudr. Rechtoríka. Práca bola väčšinou masového charakteru a bola zameraná na organizovanie miestnych pretekov v zjazde a v behu na lyžiach a na prípravu mladých adeptov lyžovania. V tomto smere vedúci oddielu dosiahol dobré výsledky na miestnej ZDŠ, kde niektorí žiaci /Brázda,Olbert a ďalší/ dosahujú pekné výsledky v rámci okresu.

S prácou začína opäť volejbalový oddiel, ktorý síce nebol zapojený do súťaže, nakoľko v rámci okresu takáto neexistovala, ale dosahoval dobré výsledky v priateľských stretnutiach s mužstvami Rabčíc, Zákamenného a v rámci obce. Volejbalový oddiel pôsobil pod vedením Mudr. Sumbala a Murína Milana

Najpočetnejším a najaktívnejším oddielom bol aj naďalej futbalový oddiel. Pracuje pod vedením predsedu Murína Emila. Trénerom dospelých sa stal Dulovec František a vedúcimi dorasteneckého družstva Fajčák Jozef a Srogoň Jozef. Práca tohto oddielu bola naďalej sťažovaná tým, že Oravská Lesná nemala vlastné ihrisko a ako domáce im tento rok slúžilo ihrisko v Breze. Miestny športový areál bol predbežne skolaudovaný, avšak bolo treba ešte odstrániť veľa kolaudačných závad. Družstvo dorastu dosahovalo striedavé úspechy a skončilo v dolnej polovici tabuľky na 11.mieste. Družstvo dospelých bolo po jesennej časti na poslednom mieste, ale vďaka jarnej časti a dobrému záveru obsadili nakoniec 9.miesto. V rámci 2.ročníka futbalového turnaja o pohár hory Prašivé pri príležitosti družobného stretnutia  skončili naši muži na druhom mieste.

 

1976

Výročná konferencia 29.februára 1976 bola začiatkom ešte  väčšej aktivity práce v telovýchovnej jednote. Za predsedu TJ bol zvolený opäť Milan Murín. Vo výbore naďalej pracovali:
Mudr.Rechtorík – Podpredseda a zdravotník
Brňák Miroslav  – Tajomník
Demko Pavol     – Pol.vých.pracovník
Podstavek Ján  – Hospodár TJ
Mlich Ján           – Pokladník
Murín Emil       – Vedúci FO
Dulovec František – Tréner A-mužstva
Vrábeľ Augustín – Hospodár
Nemček Ladislav – Ved.hádz.oddielu
Srogoň Štefan     – Ved.stolnotenisového oddielu
Brňák Pavol        – Ved. lyž.a turist.oddielu
Srogoň Jaroslav  – Propagačný referent
Brňák Ladislav    – člen
Podstavek Milan – člen

Členská základňa za rok 1976 vzrástla z 85 členov na 104 členov, z toho 16 žien.
V investičnej časti boli telovýchovnej jednote dané do užívania dve dôležité stavby, ktoré značne prispeli k zlepšeniu práce TJ. K 32.výročiu SNP bol daný do používania športový areál. I keď pomocné ihriská ešte neboli dokončené, futbalová plocha začala od jesennej časti ročníka 1976/77 plniť svoju funkciu. Celkové náklady na výstavbu predstavovali 2 mil. 433 tis. Kčs. V krátkom časovom termíne bol v tomto roku vybudovaný lyžiarsky vlek VL-200, ktorý bol dňa 19.12.1976 spustený do prevádzky. Lyžiarsky vlek bol daný do vlastníctva TJ a samotnú stavbu si členovia previedli svojpomocne. Najväčšiu zásluhu na tom majú Murín Milan, Olbert Jozef, Dulovec František, Srogoň Jaroslav, Tisoň Jozef ml., Brňák Miroslav, Podstavek Ján, Ing.Briš Jozef a ďalší.

Aktívnu činnosť vyvíjali opäť tie isté oddiely ako v roku 1975 a to: futbalový, stolnotenisový, hádzanársky, volejbalový a lyžiarsko-turistický.

Futbalový oddiel reprezentovali opäť dve družstvá a to: dospelí  a dorastenci.
V účinkovaní v okresnej súťaži bolo badať veľký polrok. Opatrenia prijaté vedením FO (Dulovec František – sa stal hrajúcim trénerom, Murín Emil – predsedom FO) sa za pomoci výboru TJ  podarilo presadiť a táto skutočnosť sa aj hneď prejavila na výsledkoch. Keď v minulosti sa dospelí v okresnej súťaži horko-ťažko zachraňovali, tento rok skončili na 4.mieste. O tento úspech sa pričinili nasledovní hrá?i: Dendis Anton, Dendis František, Cabadaj Pavol, Fajčák Albín, Miterko Albín, Murín Štefan, Srogoň Jaroslav, Murín Anton, Podstavek František, Olbert Silvester, Dendis Milan, Dulovec František, Kolenčík Miroslav, Vrábeľ Jozef ml.,st., Murín Dominik, Vrábeľ Augustín, Podstavek Jozef st.,ml., Belorit Miroslav.

Celková bilancia družstva dospelých za rok 1976 bola 17 víťazstiev,   11 remíz,   8 prehier. V tejto sezóne naši muži dosiahli spolu 45 bodov a celkové skóre 75:52. V súťaži slušnosti skončili na 5.mieste. Družstvo dorastu i napriek silnému omladeniu dosahovalo tiež dobré výsledky a skončilo na veľmi peknom 5.mieste.

V mimosúťažných akciách družstvo mužov dosiahlo taktiež dobré výsledky:
▪ v rámci zimnej prípravy obsadilo prvé miesto na turnaji v Kr. Hôrke
▪ v rámci osláv 1.mája skončilo na kvalitne obsadenom turnaji na                                 druhom mieste, keď vo finále podľahlo Or. Jasenici
▪ už druhýkrát sa stalo víťazom pohára hory Prašivé – v rámci družobných stykov
▪ rámci družobného turnaja v Or. Lesnej obsadilo druhé miesto
V okresnej súťaži Oravskú Lesnú reprezentovali aj dvaja rozhodcovia:  Mudr. Maukš Ján a Dendis Ján.

Z ostatných oddielov najlepšiu činnosť vyvíjal stolnotenisový oddiel, ktorý bol zapojený do okresnej súťaže a skončil na druhom mieste. Vzhľadom na provizórne tréningové možnosti a nedostatok priestorov to bol na podmienky našej TJ pekný úspech.

Hádzanárske družstvo žien sa okrem domácich prípravných zápasov zúčastnilo turnaja pri príležitosti mierových slávností na Oravskej Priehrade. Skončilo síce na poslednom mieste, ale získalo cenné skúsenosti. Lyžiarsko-turistický oddiel zaznamenal určitú stagnáciu. V turistickej oblasti prakticky nebola prevedená žiadna akcia a v lyžiarskom oddiele sme sa  mohli pochváliť  iba  prácou so žiakmi, pod vedením Brn.ala.

Volejbalová súťaž v okrese nebola organizovaná a preto volejbalový oddiel odohral iba priateľské stretnutia so Zákamenným, Rabčicami, ktoré dotiahol do víťazného konca. Volejbalové družstvo sa zúčastnilo taktiež turnaja v rámci mierových slávností, kde v silnej konkurencii obsadilo druhé miesto.

 

 

 

1977

Členská základňa sa rozšírila na 108 členov. Medzi najaktívnejšie patril opäť futbalový oddiel. Dosiahol ešte väčší úspech ako v minulom roku. Družstvo dospelých podávalo v priebehu celej sezóny vyrovnané výkony a obsadilo tretie miesto. Družstvo dorastu nesplnilo očakávanie a skončilo na 11.mieste. Vedenie futbalového oddielu ostalo nezmenené a tak sa práca v konsolidovanom kolektíve  začala dariť. Veľmi nápomocný pri jeho úspešnej reprezentácii bol výbor na čele s Milanom Murínom.

V rámci mimosúťažných akcií Tesla nedosiahla také úspechy ako v minulosti. Bola víťazom kvalitne obsadeného turnaja za účasti Nižnej, Dobratíc, Zákamenného a Tesly.
Na turnaji o pohár hory Prašivé skončili naši muži na 3.mieste a rovnako aj na 1.májovom turnaji. Práca vo futbalovom oddiele mala aj významný výchovný  aspekt o čom svedčí 3.miesto dosiahnuté  v súťaži slušnosti. Dôkazom dobrej práce vo futbalovom oddiele sú tiež výsledky dosiahnuté tridsiatkou našich aktívnych športovcov, ktorí v roku 1977 reprezentovali TJ TESLA Oravská Lesná na výchovnej akcii SÚV ?SZTV, týkajúcej sa výskumu výkonnosti hráčov.

Z ďalších oddielov najväčšiu aktivitu vyvíjal stolnotenisový oddiel, ktorý v okresnej súťaži obsadil 4.miesto. Okrem súťažnej činnosti zorganizoval vianočný turnaj, ktorý mal dobrú úroveň a prvenstvo si na ňom vybojoval M. Belorit. V rámci stolnotenisového oddielu môžme považovať za úspech aj 8.miesto P. Kolenčíka na majstrovstvách  okresu.

Na škodu činnosti TJ je, že v tomto roku stagnovala činnosť hádzanárskeho oddielu. Jeho predseda a najaktívnejší člen Nemček sa z obce odsťahoval a taktiež záujem samotných členov poklesol, čím bol prakticky tento oddiel odsúdený na zánik.

Lyžiarsko-turistický oddiel ani v tomto roku nevyvíjal aktívnu činnosť. Práca sa orientovala iba na organizovanie miestnych pretekov.

 

1978

Členská základňa v tomto roku vzrástla na 111 členov. Nárast členskej základne bol podmienený založením družstva žiakov, ktoré bolo zapojené do okresnej žiackej súťaže. Žiacke družstvo reprezentovalo 28 členov. Zvýšenie oproti roku 1977 je však len relatívne o tento počet, nakoľko z TJ boli odhlásení neaktívni členovia, ktorí sa z obce odsťahovali.
Vo futbalovom oddiele zaznamenala TJ už spomínané rozšírenie činnosti, vzhľadom na zaradenie žiackeho družstva do okresnej súťaže žiakov. V prvom roku toto družstvo dosahovalo dobré výsledky a skončilo na čele skupiny „A“. Celkovo vo svojej činnosti FO zaznamenal po roku 1976 ďalší významný úspech. Práca trénera  F. Dulovca  (v tomto roku získal kvalifikáciu trénera III. triedy) a vedúceho FO Murína Emila sa odzrkadľovala aj na výsledkoch mužstva. V úzkej spolupráci s výborom a s jeho predsedom Murínom Milanom sa prijaté opatrenia plnili, čo je vidieť aj z výsledkov FO. V okresnej súťaži síce družstvo mužov skončilo na 5.mieste, ale stalo sa víťazom troch pohárov- turnaja v Oravskej Lesnej za účasti TJ Nižná, TJ Zákamenné, družobného turnaja za účasti TJ Dobratice, Krušetnice, „vyslúžilcov“ a TJ Tesla. Družstvo mužov TJ Tesla Oravská Lesná sa taktiež  stalo trvalým držiteľom putovného pohára hory Prašivá, keďže tento turnaj trikrát vyhralo. Družstvo dorastu dosahovalo striedavé úspechy a skončilo opäť na 11.mieste.

V tomto roku nám naši futbalisti robili radosť aj v mimošportovej činnosti, keď družstvo dospelých s prevahou vyhralo okresnú súťaž slušnosti.

Do okresnej súťaže boli zapojení  aj volejbalisti. Svoje domáce zápasy odohrávali v telocvični v Lokci, čím mali sťažené podmienky  po finančnej aj technickej stránke. Spomedzi 8-mich mužstiev napokon skončili na štvrtom mieste.

Podobne ako v minulosti, v okresnej súťaži pôsobil aj stolnotenisový oddiel. Svoju činnosť však rozšíril a do súťaže bolo zapojené aj žiacke družstvo, ktoré dosahovalo dobré výsledky a vyhralo svoju skupinu. Vo finále o majstra okresu však podľahlo skúsenejšiemu súperovi z Nižnej.

V roku 1978 došlo k zlúčeniu volejbalového a lyžiarsko-turistického oddielu do jedného, ktorý niesol názov ZRTV. Najväčšiu činnosť vyvíjali volejbalisti a lyžiari.

O dobrej práci našej TJ svedčí aj tá skutočnosť, že TJ TESLA Oravská Lesná sa po Dolnom Kubíne, Nižnej a Istebnom stala štvrtou TJ, ktorá sa mohla hrdo pýšiť  titulom „Vzorná TJ“, ktorého získanie nebolo vôbec jednoduchou záležitosťou. Práca celej TJ bola hodnotená z pohľadu okresných telovýchovných orgánov ako jedna z najlepších. Zásluhu na tom má výbor TJ pod vedením jeho predsedu Murína Milana.

 

1979

Najrozsiahlejšiu  činnosť aj v tomto roku, ako to už bolo zvykom  uskutočňoval FO. Reprezentujú ho tri družstvá: dospelí, dorast a žiaci. Predsedom FO je Murín Emil, trénerom A-mužstva Dulovec František, trénerom dorastu: Melichar Oldřich, trénerom žiakov: Brňák Miroslav, ktorý získal trénerskú kvalifikáciu IV. triedy. Družstvo dospelých skončilo v tomto ročníku na štvrtom mieste a jeho hráči nastrieľali súperom najviac gólov spomedzi všetkých účastníkov okresnej súťaže. Najlepším strelcom roka bol J. Podstavek st. s 23 gólmi. Celkovo mužstvo odohralo 41 zápasov, z toho 24 vyhralo, 7 remizovalo a 10 prehralo, pričom dosiahlo skóre 92:43. Dospelí najčastejšie nastupovali na zápasy v nasledovnom zložení: Olbert Anton, Miterko Albín, Olbert Silvester, Murín Štefan, Grofčík Miroslav, Dendis Milan, Kolenčík Miroslav, Grofčík Štefan, Belorit Miroslav, Podstavek Jozef st., Vrábeľ Augustín. Dres mužstva ešte obliekali Dendis Anton, Murín Anton, Podstavek František, Vrábeľ Jozef, Murín Tomáš, Kurek Augustín, Chromek Miroslav.

Družstvo   dorastu   skončilo  na 9.mieste a najúspešnejším strelcom bol Murín Tomáš, ktorý  bol v  jesennej  časti  preradený  do A-mužstva. Dorastenecké mužstvo reprezentovali nasledovní hráči: Olbert Tomáš, Olbert Pavol, Tisoň Ján, Ladňák Silvester, Grofčík Jozef, Briš Jozef, Laššák Milan, Laššák Pavol, Srogončík Milan, Srogoň Anton, Truchlý Jaroslav.

Žiacke družstvo pokračovalo v dobrých výkonoch a skončilo na 2.mieste.

Z ostatných výsledkov je potrebné spomenúť  1.miesto na turnaji o pohár hory Prašivé,
1.miesto na odvetnom družobnom turnaji, 3.miesto na 1.májovom turnaji, obhajobu hrdého titulu „Vzorná TJ“ a víťazstvo v  súťaži slušnosti v okresnej súťaži.

V tomto roku však bohužiaľ TJ zastihla aj smutná udalosť, keď dňa 15.10.1979 tragicky zahynul pri autonehode jeden z jej členov, aktívny hráč mužstva dospelých, Miroslav Kolenčík.

Okrem futbalového oddielu aktívnu činnosť  vyvíjal stolnotenisový  oddiel, ktorý skončil v okresnej súťaži, v novoutvorenej II. triede na 8.mieste. Oddiel reprezentovali: Belorit Miroslav, Grofčík Štefan, Kolenčík Pavol, Kolenčík Anton, Srogoň Anton, Laššák Milan. Pozitívom pre ich činnosť bolo aj to, že v tomto roku bol otvorený kultúrny dom, a tým  sa vyriešili v spolupráci s osvetovou besedou priestory pre tréningy a zápasy tohto oddielu.

V rámci oddielu ZRTV sa niektorí členovia-turisti, zúčastnili výstupu na Babiu horu. Lyžiari do súťaže zapojení neboli a venovali sa masovej práci pri výchove mladých adeptov lyžovania a organizácii miestnych pretekov.

Volejbalisti boli zapojení do okresnej súťaže, kde skončili z 8-mich mužstiev na 4.mieste.

 

1980

V roku 1980 oslávila  telovýchovná  jednota  20-te  výročie svojho  založenia. Napriek tomu, že  to bola   mladá   telovýchovná jednota, za  krátku  dobu  svojho  pôsobenie  dosiahla na svoje možnosti a podmienky dediny pekné výsledky.

V rámci TJ prakticky pracovalo päť oddielov:
-futbalový  (dospelí, dorast, žiaci) účinkujú v okresných súťažiach
-stolnotenisový oddiel (v rámci ZRTV)
-lyžiarsky oddiel (v rámci ZRTV)- masový šport a účasť jednotlivcov na súťažiach
-turistický oddiel (v rámci ZRTV)- účasť na miestnych akciách a akciách organizovaných OV ?SZTV

V práci v treťom desaťročí nechcela telovýchovná jednota ochabovať. Na športovom poli mala dbať  na zlepšenie práce v doterajších oddieloch a založiť ďalší oddiel – šachový.

 

 

1981 – 1994

 

V tomto období pokračovala Telovýchovná jednota v úspešnom účinkovaní pod vedením Milana Murína a od roku 1990 Antona Murína. Výrazne sa do činnosti zapájali nadšenci ako Oldřich Melichar, Rudolf Rechtorík, František Dulovec, Anton Murín, Ján Tisoň a Jozef Fajčák. Oldřich Melichar bol veľký obetavec, ktorý udržiaval žiacký futbal v Oravskej Lesnej od roku 1972 až do svojej smrti v roku 1990. František Dulovec a Ján Tisoň pomáhali pri futbale a starostlivosti o ihriská, Anton Murín ťahal hokejový oddiel Jozef Fajčák pri organiazačnej a trenérskej činnosti a Rudolf Rechtorík pri organizačnej činnosti a  bol zároveň aj lekárom pri športových akciách. Podarilo sa nám udržať družobné vzťahy s českými obcami. Športový hlavné futbalový život bol veľmi čulý, založili sme hokejový oddiel. Hrávalo sa za školou na antukovom ihrisku. Činnosť do roku 1992 bola výrazným spôsobom sponzorovaná závodom Tesla , obecným úradom a taktiež štát prispieval na mládežnícké družstvá. Pod správu TJ patril aj lyžiarský vlek v ústredí, ktorý bol stratový a v roku 1993 skončil s veľkou stratou.  Od roku 1993 závod Tesla prestal prispievať na čínnosť kvôli finančným problémom. Štát po rozdelení s Českou republikou prestal financovať mládež. Jedine obec prispievala čiastočne na činnosť a výrazným spôsobom začal podporovať činnosť sponzor Ján Brňák.

 

1995 – 2002

1,Telovýchovná činnosť

I,  Počiatočný stav 1994:

 

a,Futbal: A mužstvo dospelých  II trieda (terajšia prvá trieda),

Žiaci a dorast II. trieda (terajšia prvá trieda)

U dospelých prebral trenerské žezlo Milan Dendis, u dorastu končili Jaroslav Srogoň a Karol Kojda, žiakov trénoval Viktor Garbiar. Viktor Garbiar bol výrazným ťahúňom športovej činnosti v Oravskej Lesnej v tomto období. Bolo potrebné zabezpečiť financovanie žiakov, zakúpiť dresy hlavne pre žiakov a dospelých, športové potreby. Zabezpečiť trénerov pre dorast, taktiež u dorastu končila dobrá partia hráčov na čele s Vladom Olbertom, Jarom Dulovcom a Petrom Kolenčíkom. Bolo treba poriešiť dopravu na zápasy, kvôli starému autobusu a súčasnému vozeniu viacerých mužstiev.

b, Hokej: Družstvo dospelých hralo Oravskú súťaž. Mužstvo bolo v predošlých ročníkoch veľmi úspešné viackrát získalo Oravský pohár.

V našom areáli bolo nedorobené hokejové ihrisko kvôli nedohode s obecným úradom , TJ a hlavným sponzorom Jánom Brňákom, na štadióne bol položený len MAKADAM. Za školou sa skončilo s hokejom kvôli nedohode s riaditeľom. Hokej viedol Milan Vrábel, po ukončení funkcie predsedu TJ sa Anton Murín stal  predsedom HO.

c, Stolný Tenis  Družstvo dospelých sa dávalo dokopy pod vedením nadšenca Ivana Srogončíka.

 

II, Piebeh činnosti v rokoch 1995 –2002

a, Futbal:

Oživili sme spoluprácu s DOBRATICAMI a OSTRAVOU, založili sme v roku 1996 turnaj o pohár starostu , od roku 1998 organizujeme futbalový pohár pre žiakov v júnovom termíne. Pokračovali sme v organizovaní turnaja ŽDUKL pre širokú verejnosť. Od roku 2000 organizujeme na novootvorenom štadióne aj minifutbalovú ligu pod vedením Jaroslava Dulovca.

 

A mužstvo dospelých  tvoril výborný kolektív pod vedením veľkého obetavca a nadšenca Milana Dendisa v rokoch 1995 až 1997 bojoval o špicu tabuľky.  Káder bol široký, dokonca niektorí naznačoval záujem založiť B- mužstvo. Napriek dobrým podmienkám a aj posilám sme v ročníku 1997/98 zostúpili. Dôvody vidím v ukončení futbalovej činnosti u opôr ako boli Ján Tisoň, Milan Briš, Milan Olbert. Veľa opôr bolo zranených. K stále sa meniacemu kádru z dôvodu cestovania za prácou, aj keď káder bol veľmi široký cca 25 hráčov. V tomto ročníku nám taktiež ukončil činnosť brankár Vladimír Olbert, u ostatných brankárov boli menšie výkyvy v spoľahlivosti. Trénerom mužstva sa v sezóne 98/99 stal Ján Tisoň a neskôr Milan Laššák s Františkom Dulovcom. Bolo veľmi ťažké nájsť trénerov, obišli sme s Milanom Dendisom viacerých bývalých futbalistov a futbalových fanúšikov, ale väčšinou nejavili záujem alebo boli zaneprázdnený. Preto sme nakoniec presvedčili Milana Laššaka a Františka Dulovca na trénovanie. František Dulovec po roku odstúpil a momentálne je pri A mužstve len Milan Laššák. Stále hľadáme niekoho ku nemu. V každom roku sme bojovali o postup, väčšinou sme skončili druhý. Bolo to spôsobené nestabilitou kádra (cestovanie za prácou, školou) . Šli sme serióznou cestou a preto sme možno aj nepostúpili. V tejto sezóne je to vari najhoršie. Chýbajú kvalitní hráči na viacerých postoch.

Dorast  sa od roku 1996 topí v kríze. Po ukončení dobrého ročníka s oporami ako Vlado Olbert, Peter Kolenčík a Jaroslav Dulovec sa dorast nedokázal udržať v prvej Oravskej triede a zostúpil. Pri doraste sa vymenili ako tréneri  športoví zanietenci ako Pavol Sumega, Ján Dibdiak s Milanom Srogončíkom , v rokoch 99 až 2001 boli praktický bez stáleho trenéra.  Je veľmí ťažko nájsť trénera, lebo všetci potenciálni  tréneri sú väčšinou rozcestovaní za prácou.

V posledných rokoch sa napriek tomu vytváral dobrý kolektív medzi dorastencami, až presvedčili Milana Dendisa a ten ich v sezóne 2001/2002 vedie. Na tomto kolektíve badať výraznú snahu a chuť do hry aj keď zatiaľ sa im športovo darí zo striedavými úspechmi . Je to však výrazne polepšenie aj v tabuľke oproti predošlému roku.

ŽIACI prešli podobnou cestou ako dorast, po odstúpení Viktora Garbiara, ktorý výrazným spôsobom udržiaval žiacký futbal v Oravskej Lesne sa vystriedalo sa pri nich viacero trénerov až nakoniec v sezóne 1999/2000 sa ich uchytil Ján Tisoň, ktorý dokázal prilákať množstvo žiakov, a momentálne máme dokonca mladších aj starších žiakov pri ktorých mu výdatne pomáha Milan Vrábel. U oboch mužstiev sa začína prejavovať poctivá práca Jána Tisoňa , ale aj Milana Vrábla.  S trénovaním je to však ťažké, uvítali by sme keby aj v škole sa našli pedagógovia ktorí by boli ochotný pomáhať pri tréningoch. Obaja tréneri sú dosť vyťažení prácou, a nie vždy sa im môžu venovať.

 

Po materiálnej stránke sa nám podarilo vybaviť hneď v roku 1995 a 1997 novými dresmi. Taktiež pre žiakov sme našli sponzorov. Tí majú už od roku 1995 tretie dresy. Pre dorastencov sa nám podarilo zabezpečiť nové dresy až v roku 1998.  V súčasnosti však by bolo treba opäť zakúpiť nové dresy pre dospelých.

Každý rok sme boli schopný zabezpečiť cca 10 až 20 nových lôpt, čím sme ako tak stíhali vykrývať požiadavky na zápasy a na tréningy. Kopačky sme zabezpečovali len pre žiakov.

Podarilo sa nám zabezpečiť dopravu na zápasy zakúpením autobusov. V roku 1995 sme zakúpili Autobus KAROSA, ktorý nám vydržal až do roku 2000 a v roku 2000 sme zakúpili novší AUTOBUS s pomocou financií od Ing. Martin Murína, o ktorý sa momentálne stará  Alexander Briš. Autobus stál veľa peňazí, ale veríme že sa nám to  vráti nielen v hospodárskych ukazovateľoch ale aj v športových výsledkoch. Splácanie autobusu, si vzal  na svoje plecia Alexander Briš a všetku svoju starostlivosť a jazdy vykonáva bezplatne pokiaľ sa nesplatí.

Taktiež sme zabezpečili dopravu cez JRD resp. štátne lesy v prípade potreby vycestovať súčasne viacerým mužstvám.

 

b, Hokej

Hokej ťahá v poslednom období hlavné Anton Murín v spolupráci s Milanom Laššákom. Podarilo sa im zúčastniť každého ročníka, aj keď je to stále ťažšie a ťažšie s financovaním. Nakoľko zápasy sa hrávajú väčšinou v Dolnom  Kubíne a v Ružomberku, na krytých štadiónoch. V konkurenčných mužstvách hrávajú aj hráči s vyšších súťaži, preto sa mužstvo vždy umiestňovalo v okolí predposledného miesta. V tomto ročníku sa systém súťaže trochu zmenil, hralo v nej aj menej profesionálov tak sme v našej skupine skončili druhý zo štyroch mužstiev. Preto sme postúpili aj do záverečného turnaja  prvých dvoch mužstiev z dvoch skupín, kde sme však obsadili posledné štvrté miesto. Je to však aj tak výrazný pokrok oproti predošlému ročníku.  Výrazným spôsobom pomohol aj fakt že sme mali kde trénovať, v novovybudovanom zimnom štadióne. Aj keď je to zatiaľ prírodné ihrisko, umožnilo nám cca 40 dní využívať v tejto poslednej zime ľadovú plochu. Usporiadali sme dva turnaje ORAVSKÉHO POHÁRA, ktoré sa predtým hrávali len v Dolnom Kubíne. Hráči mali možnosť trénovať a bolo to aj v porovnaní s konkurenčnými mužstvami poznať.

V tomto roku sa nám podarilo zakúpiť vyradenú Rolbu zo Žilinského štadióna, veríme že ju opravíme a budeme ju môcť na budúci rok využívať. Je však potrebné vybudovať pre ňu zastrešenie. Veríme, že sa nám to v tomto roku podarí.

Na hokej sú vytvorené adekvátne podmienky aj pre žiakov, chýba však tréner ktorý by sa im venoval.

Na údržbe ľadu v roku 2000 pracoval Jaroslav Dulovec a Ján Murín. V tomto roku sa už museli zapojiť aj ostatní členovia a o ľad sa najviac staral  Anton Dendis.

 

c, Stolný Tenis

Stolnotenisový oddiel sa veľmi rozvíja zásluhou mladých nadšencov ktorých ťahajú hlavne Ivan Srogončík a Ján Dendis. V roku 2000 boli schopní dokonca prihlásiť až tri mužstva, s tým že A aj B mužstvo sa prebojovali v sezóne 2000/2001 do najvyššej Oravskej súťaže.  V tomto roku 2001/2002 však B mužstvo zostúpilo do nižšej súťaže . Bolo to spôsobené hlavne pracovnou fluktuáciou hráčov a úzkym kádrom kvalitných hráčov. Predsa už táto súťaž vyžaduje pravidelnejší tréning a lepšie podmienky.

Hráči, nemajú celkom ideálne podmienky na hranie v Kultúrnom dome. Bude treba do budúcnosti im poriešiť hraciu miestnosť. Núka sa tú priestor v bývalej rukavičkárni, vedľa nášho štadióna. Keď sa v júli odtiaľ vysťahuje firma Krivulčík bude závisieť od poslancov obce čí schvália tento objekt pre šport a čí budú peniaze na prerábku na telocvičňu.

 

 

 

III, Záverečné hodnotenie Telovýchovnej činnosti.

Pozitíva: Stabilizácia žiackych a dorasteneckých mužstiev vo futbale

Široká základňa v stolnotenisovom oddiely

Zlepšenie v hokejovom oddiely príchodom nových hráčov taktiež výrazne zlepšenie podmienok na činnosť- zastrešenie štadióna.

Zakúpenie autobusu

Zavedenie zlosovateľných lístkov na zápasy, organizovanie turnajov, obnovenie družby.

 

Negatíva: Zostúpenie A mužstva do najnižšej Oravskej súťaže

Málo trénerov pre všetky kategórie futbalistov

Nie celkom vyhovujúce súťažné -priestorové podmienky pre stolnotenisový oddiel

Chýba tréner žiakov pre hokejistov.

 

2,HOSPODÁRSKA a INVESTIČNÁ ČiNNOSŤ:

 

I,Analýza počiatočného stavu

Štát po revolúcii prestal postupne prispievať klubom na údržbu  majetku a činnosť.

 

– K dispozícií je budova šatni. Vzhľadom k tomu že chýbali finančné prostriedky v roku 1995 sú na nej nasledujúce nedostatky :Hrdzavá strecha, bolo treba natrieť strechu

Zhrdzavené Bojlery, nefunkčná voda záchody

Bufet prestal fungovať

–       Je tu nedokončené hokejové ihrisko na ktorom je hrubý makadám, čiže sa nedá  využívať  v lete., v zime chýba osvetlenie

–       Treba začať ošetrovať futbalové ihrisko, začínajú vznikať diery.

 

II, Riešenie stavu:

V roku 1995 a 1996 sa dvakrát natrela brigádnickým spôsobom strecha, veľmi sa aktivizovali hlavne Peter Olbert, Jaroslav Dulovec a Milan Olbert. Opravil plot, vstupná brána- Peter Olbert.

V rokoch 1996 a 1997 sme zamestnávali cez obecný úrad Jána Murína, pomohol opraviť vodu, bojleri, prerobil šatne práčovňu, bufet, opravil kosačku. Brigádnickým spôsobom sme urobili lavičky okolo futbalového ihriska. Vypratal sa bočný sklad, na prenájom. Ján Murín sa staral o údržbu ihriska a opravu budovy.

V tomto období bola budova 2x vymaľovaná.

V roku 1998 sme pokračovali v starostlivosti o ihrisko a šatne. Pustili sme sa do zabetónovania  hokejového ihriska a nakoniec sa nám to brigádnickým spôsobom podarilo. Pracovnú časť viedli hlavne Jaroslav Dulovec a Ján Murín. Do zimy sa nám podarilo vyskladať aj mantinely. Peniaze sa nám podarilo zohnať od sponzorov a od obce, relatívne rýchlo a dostatok.

To nás podnietilo začať rozmýšľať nad zastrešením celého štadióna. Nakoniec sme sa v roku 1999 aj pustili do tohto veľkolepého diela. V rokoch 1999 a 2000 sa nám podarilo za cenu heroických výkonov zastrešiť hokejový štadión. Bolo to na naše pomer veľká odvaha, málokto nám veril. V Dolnom Kubíne mali na štadión 40. mil Sk a nebol úplne dostavaný a my sme začínali s 50.000,- Sk a s veľkou chuťou. Mnohokrát sme si už ani my sami neverili, že to dokážeme ,ale nakoniec sa nám to podarilo postaviť do leta 2000. V júli 2000 sme štadión slávnostne posvätili a slávnostne otvorili. Trochu podrobnejšie je to popísané v priložených žiadostiach, ktoré sme písali na všetky možné inštitúcie. Bolo to ťažké obdobie ale nakoniec sme to za cca. 2.500.000,- Sk, množstva darovaného dreva a cca 50.000,- brigádnických hodín postavili. Výrazne nám pomohol Obecný úrad, ktorý si zobral úver 1.000.000,- Sk na jeho výstavbu, trvale ťahali Jaroslav Dulovec a Ján Murín, s nespočetným množstvom brigádnikov.

Ing. Martin Murín zabezpečoval peniaze a hlavnú organizáciu, ostatný organizovali a zabezpečovali jednotlivé časti stavby.

Celú stavbu riadil výbor, ktorý sa ustanovil vo februári 1999.

Vzhľadom, k výraznej finančnej vyčerpanosti, sme vo februári 2001 prerušili ďalšiu výstavbu. Avšak štadión bol už teraz možné plne využívať pre zimné a letné športy.  Museli, sme sa tiež vzdať služieb Jána Murína, ktorý nám veľmi pomohol pri výstavbe, neboli sme ho však schopný ďalej uživiť. Na štadióne ostal  len Jaroslav Dulovec, ktorý pokračoval v civilnej službe až do septembra 2001.

 

 

III, Záverečná analýza

Pozitíva:  Máme relatívne funkčné šatne s bufetom

Máme postavený multifunkčný štadión pre zimné aj letné športy

Je veľký priestor na športové vyžitie či v zime či v lete.

Pritiahli sme divákov na zimné aj letné športy v štadióne.

Veľa turistov a športovcov s vedľajších dedín má záujem využívať štadión

 

Negativá: Menej sme sa venovali telovýchovnej činnosti.

Veľká vyťaženosť malého množstva funkcionárov.

Chýbajúce chladenie, pre plnšie využitie v zime

Chýbajúce zastrešenie pre techniku a šatne na zastrešenom štadióne.

 

 

 

 

3,SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA:

 

I, Analýza stavu:

– Športovci boli naučení do roku 1992 na financovanie od štátu a od obce na bežnú činnosť.

–       Je potrebné zmeniť systém financovania, lebo štát prestal prispievať na činnosť TJ

–       Všetko ťahajú funkcionári bez pomoci mladých, aj zábavy a bufet.

–       Chýbajú podelené funkcie a adresná zodpovednosť

–       Chýbajú štandarty TJ- znak, vlajka, stanovy, pravidelný systém volieb

–       treba zabezpečiť ziskovosť bufetu

–       Nie sú vytvorené pravidelné turnaje pre mužstvá

 

 

II, Riešenie stavu:

– V roku 1995 sme vymysleli znak TJ Oravská Lesná, zástavy, postranné vlajky, stolné vlajočky

–       Rozdelili sa právomoci vo výbore

–       Vymysleli sme funkciu Starostu mladých, ktorý sa začal starať o kultúrny život športovcov, organizovanie zábav a pomáhanie pri bufete. Ako prvý starosta bol zvolený Vladimír Olbert, ktorý to dobre rozbehol. V jeho šľapajách úspešné pokračoval Peter Kolenčík, potom Anton Tisoň, a teraz už druhý rok pokračuje Peter Podstavek. Všetkým starostom výrazne pomáhal náš najväčší zanietenec Jaro Dulovec. Všetci starostovia so svojími pomocníkmi zabezpečili množstvo finančných prostriedkov na činnosť TJ.

–       Založili sme ples Lesnianských športovcov a spriaznených duší, ktorý organizujú mladý športovci na čele so starostom mladých

–       Prenajali sme bufet, čím sa stal ziskový.

–       Založili sme Turnaj o pohár starostu sa účasti mužstva DOBRATIC z Čiech, rozvinuli sme spoluprácu s mužstvom z OSTRAVY a Tomáša Olberta.

–       Založili sme turnaj pre žiakov v spolupráci zo školou.

–       Oslovili sme množstvo sponzorov, vymyslel som ďakovné listy a samolepky SOM SPONZOR.

–       Oslovili sme cca 1000 sponzorov, nadácií po celom svete. Okrem dotácií od Obecného úradu sme si za obdobie 1995-2002 zabezpečili cca 2.400.000,- Sk

–       Darí sa nám spolupráca s obecným úradom ale aj so všetkými zložkami v obci.

–       v roku 1998 sme zmenili stanovy a systém volieb zmenili na dvojročný. Zmenili sme štruktúru výbru TJ

–       Zaviedli sme členské preukazy

–     Podarilo sa nám zabezpečiť stáleho pracovníka na údržbu v rokoch 1996-2001 – J, Murín, J. Dulovec

–       Rozbehli sme minifutbalovú ligu v obci

–       Podarilo sa nám udržať Turnaj ŽDUKL

–       Podarilo sa nám usporiadať ORAVSKÝPOHAR v hokeji v Oravskej Lesnej.

 

 

III,  Záverečné hodnotenie 1995- 2002:

Pozitíva: Vybudovali sme si čiastočnú finančnú nezávislosť od štátu a obce na bežnú činnosť

Vybudovali sme si systém riadenia

Máme svoje štandarty  znak, stanovy, vlajku

Podarilo sa nám zaviesť pravidelné kultúrne a športové podujatia (plesy, turnaje, zábavy)

 

Negatíva: Veľa činnosti, málo aktívnych ľudí

Málo aktívnych členov pre výbor TJ

Veľká pracovná zaneprázdnenosť členov výboru ale vlastne aj ostatných členov TJ ( budeme musieť asi v budúcnosti aspoň funkciu tajomníka profesionalizovať)

 

 

 

Obdobie: 2002 -2010

 

Celé obdobie 2002-2010 pokračovalo pod vedením obetavca Ing. Adríana Krivulčíka.

TJ v tomto období sa zamerala na udržanie športových činností a oddielov.

Fungovali tri oddiely: Futbalový, hokejový a stolnotenisový.  Futbalový oddiel držali hlavne nadšenci Ján Tisoň, Milan Laššák, Milan Dendis a mladí športovci. Fungovali tri družstvá žiakov, dorastencov a dospelých v oravských súťažiach. Hokejový oddiel pokračoval pod vedením Antona Murína v Oravských súťažiach a držal sa na popredných miestach, taktiež bol úspešný v Oravskom pohári. Stolnotenisový oddiel napredoval pod vedením Ivana Srogončíka, Dušana Antušáka a Milana Laššáka. Podarilo sa viesť aj žiacke krúžky, mali sme  3 oddiely v Oravských súťažiach.

O autobus a dopravu sa starali nadšenci Pavol Laššák a Jozef Tisoň. Velkým prínosom boli aj

Pokračovalo obdobie keď väčšinu financií si museli zabezpečovať športovci sami, od roku 2006 keď financovanie športu a mládeže prešlo aj pod obce začal prispievať aj obecný úrad pod vedením Ing. Albína Viatra. Telovýchovná jednota sa pri minimálnych finančných príjmoch snažila udržať športovú činnosť, čím neostávalo financií na novú výstavbu a opravu majetku, v dôsledku čoho začali budovy čiastočne chátrať.

 

Obdobie: 2010 a 2011

 

Výbor TJ 2010-2011

Prezident TJ – Ing. Martin Murín

Tajomník TJ– Mgr. Anton Kvak

Výbor TJ:  1.) Laššák Milan  hospodár dopravy

2.) Brňák Jaroslav  hospodár budov a športovísk

3.) Podstavek Peter     organizátor športových podujatí

4.) Bc. Murín Tomáš  marketing

5.) Tisoň Ján starší  organizátor výstavby

6.) Ing. Krivulčík Adrián  finančný hospodár

 

Predseda FO –  Bc. Kolenčík Miroslav

Predseda HO –  Murín Anton

Predseda StO –  Antušák Dušan

Predseda VO –  Brňák Štefan

Starosta mladých – Dulovec František ml.

 

I,Telovýchovná činnosť

1,  Výsledky činnosti výboru a prezidenta TJ za roky 2010 a 2012

a,Futbal: A mužstvo dospelých  II trieda

Žiaci a dorast I. trieda

Futbal bol do roku 2010 priamo riadený výbor TJ, v roku 2010 sme zvolili prvého predsedu futbalového oddielu v historií , je ním Miroslav Kolenčík.

U dospelých  pre sezónu 2009/2010 bol trenérom Ján Tisoň, v lete sa nám podarilo doplniť ďalšieho trenéra  Štefana Kvaka.

Dorast zmena trenéra  Petra Brňáka, pomáha mu Bohuš Fajčák. Od januára 2011 preberá mužstvo Milan Dendis. pomáha mu Bohuš Fajčák.

Žiaci. Trenérom  a ťahúňom žiakov je Peter Vrábel.  Podarilo sa nám stabilizovať trénera žiakov, chýbajú však ďalší tréneri ktorí by mu pomáhali.

Podarilo sa nám prihlásiť žiakov do tretej ligy a udržať ju.

Od septembra 2010 sme začali spolupracovať so Základnou školou v Oravskej Lesnej, naši tréneri vykonávajú  športové krúžky pre Základnú školu.

Čiastočne sa nám podarilo zlepšiť materiálno technické vybavenie žiakov.

b, Hokej: Družstvo dospelých hralo Oravskú súťaž.  Taktiež Mužstvo prvýkrát v histórii v januári 2011 získalo Oravský pohár. Trenérom a manažérom hokejistov je Anton Murín, kapitán Marek Olbert.

V sezóne 2010/2011 sme prerábali  hokejový štadión tak hokejisti museli trénovať v Dolnom Kubíne.

Podarilo sa nám dobudovať zimný štadión v roku 2011 brigádnickým spôsobom za výraznej pomoci sponzorov a veľkej finančnej pomoci Ing. Martina Murína. Výstavbu organizoval výbor TJ pod vedením Ing. Martina Murína za pomoci projektanta Ing. Ľubomíra Olberta.

 Štadión je dobudovaný, s výnimkou kvalitného chladiaceho stroja, čo výraznou mierou môže prispieť k rozvoju hokeja v Oravskej Lesnej ale aj regiónu Hornej Oravy. Treba ešte vylepšiť systém chladenia aby mohol byť štadión dlhšiu dobu funkčný.

Podarilo sa nám založiť s.r.o. na čele s Ing. Dominikom Murínom, čím sa posunula starostlivosť o funkčnosť hokejového štadióna na iný kvalitatívnu úroveň s amatérského riadenia na profesionálny.

Hráčí  hokeja prispeli k dobudovaniu šatní na hokejovom  štadióne.

c, Stolný Tenis Pod vedením Dušana Antušáka  a od roku 2011 Ivana Srogončíka a nadšencov Milana Laššaka  . Má 4 družstva dospelých od 5 do 8 ligy. Klub má úspešných žiakov .

Podarilo sa nám  v spolupráci zo školou, obecným úradom  a s vedením stolnotenisového oddielu zabezpečiť stabilné podmienky pre tréning a hracie zápasy. A čiastočne vylepšiť materiálno technické zabezpečenie.

d, Volejbal  Volejbalisti nás reprezentujú v Namestovskej lige. Zaradili sme ich medzi naše kluby, nie sú však aktívny vo výbore a činnosti, treba prehodnotiť ich fungovanie v rámci TJ.

e, Problémy ktoré pretrvávajú

-lepšie materiálne zabezpečenie

– Viac trénerov mládeže, problém financovania trénerov

– nevyhovujúca plocha pre futbal

II,HOSPODÁRSKA a INVESTIČNÁ ČiNNOSŤ:

1,Analýza počiatočného stavu

Štát po roku 1994 prestal postupne prispievať klubom na údržbu  majetku a činnosť.

Kluby žijú len s vlastným príspevkov, sponzorov, bezplatnej práce a pomoci obecných úradov.

 Na jar 2010 bol nasledujúci stav športovísk a budov:

-Futbalové šatne vyhovujúce vrátane teplej vody, na futbalových šatniach a budove sú nové okná.

Fasáda budovy je neupravená a rozbitá, Hrdzavá strecha.

– Futbalové ihrisko je v dezolátnom stave. Tráva je nesúvislá, terén nerovný a hlavne pri svahu od Brišovky stojí voda. Svah od Brišovky je neupravený. Niektorí ľudia z okolitých domov aj napriek mnohým prosbám a žiadostiam vypúšťajú výkaly a odpady  do svahu a púšťajú hydinu na náš futbalový štadión

– Hokejové ihrisko :Strecha aj konštrukcia budovy je v poriadku.

Štítové steny a ihrisko je v dezolátnom stave, brizolit ktorý je vrchná vrstva na ihrisku sa začína miešať s ochrannou fóliou. Terén nie je vhodný ani na športovanie ani na kultúrne podujatia nakoľko sa s brizolitu vytvára špina, a ľudia po absolvovaní kultúrneho podujatia sú celý špinaví. Na bočných štítových stenách opadáva debnenie a trhá sa fólia vytvára to schátralý dojem.

Taktiež kvôli tomu že medzi bočnými stenami prefukuje je vnútri zima a prach s brizolitu sa víri čím znehodnocuje vystúpenia a celé podujatia.

Predná prístavba je  má základy na zhruba  60%  šírky štadióna a je na 40% dokončená. Okná sú povybíjané od Vandalov.

-Parkoviska sú čiastočne upravené.

2,Problémy ktoré pretrvávajú:

– Nedorobená futbalová plocha

– dotiahnuť preložku kanalizácie, je to pripravené stojí to na SEVAKU

-Zastrešená tribúna na futbal vytvoriť

-Detské ihrisko dopracovať

-úprava okolia štadióna

 

3,Plnenie úloh:

-Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie výstavby a opráv materiálnych statkov TJ v 2010 a v2011

-Odvodnenie futbalového ihriska, hlavne v rokoch 2011

-úprava svahu a okolia futbalového ihriska v 2011

-premiestnenie striedačiek, omaľovanie  a úprava sedenia pre divákov v 2010

-čiastočná oprava ihriska v 2010

–výmena niektorých okien a dverí na futbalovej budove  v 2010

-vynovila sa fasáda Futbalových šatní v 2010

-vymaľovala sa strecha na futbalových šatniach v 2010

-Opravil sa zhrdzavený nápis TJ Oravská Lesná na hokejovom štadióne v 2010

-Dokončila sa predná prístavba hok.. štadióna v rátane vymaľovania fasády a soc. zariadení v 2010

-zabetónovali sme  plochu pod ihrisko v 2010 a v 2011 vrátane zaliatia chladiacich potrubí

-Vymenilo sa Osvetlenie na multifunkčnom štadióne

Vymenili sa štítové okná na multifunkčnom štadióne v 2011

-Vybudovala  zadná prístavba multifunkčného štadióna v 2011

-Vybudovala sa tribúna vo vnútri štadióna v 2010

– vybudovali sa mantinely a ochranné siete na multifunkčnom štadióne

-Urobili sa vnútorné omietky v zadnej prístavbe v 2011

-Omaľovala sa fasáda  multifunkčného štadióna v 2010

-Urobili sa vnútorné  fasády multifunkčného štadióna v 2011

-čiastočne sa odvodnil predok hokejového štadióna v 2010

-dorobilo sa odvodnenie futbalového štadióna v 2011 a dorobilo sa odvodnenie multif. Štadióna v 2011

-čiastočne sa dorobilo okolie a parkoviská v okolí futbalového a hokejového ihriska v 2011

– dorobili sme prednú prístavbu na štadióne v rátane šatní 2010 a 2011

-dorobili sme bufet v prednej prístavbe v 2011

-dorobili sme šatne v zadnej prístavbe v spolupráci s hráčmi hokejového oddielu v 2011

-dorobili sme elektrické rozvody na štadióne v 2011 vrátane rozhlasu a kamerového systému

-skolaudovali sme multifunkčný štadión

 

III,SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA:

 

1, Analýza stavu:

–          Je potrebné podporiť  systém financovania, lebo štát neprispieva  pna činnosť TJ

–          Nemá sa kto starať a spravovať naše materiálne statky.

–          Oceňovanie športovcov a spriaznených duší v telovýchovnej jednote

–          TJ funguje zväčša z darov  a príspevkov členov TJ, obecného úradu a organizovania aktivít.

–          Všetko ťahá zopár funkcionárov a spriaznených duší za pomoci mladých, aj zábavy a bufet.

–          Málo sa zapájajú rodičia detí do pomocí TJ

–          Málo sa zapájajú ženy do činnosti TJ

–          Málo kultúrnych podujatí

–          Športových podujatí je primerane.

–          Mladý športovci sa zapájajú pri organizovaní športových a kultúrnych podujatiach v obci

 

2, Plnenie úloh:

 

-V máji 2010 sme zaviedli systém pre darcov.

-Presnejšie sme špecifikovali činnosti jednotlivých členov výboru TJ v apríli 2011

– Zaviedli sme systém odmeňovania športovcov a spriaznených duší  na plese TJ, výročnej členskej schôdzi a pri iných športových a kultúrnych podujatiach  od osláv 50 výročia v júli roku 2010

-Zapojili sme veľmi vysoký počet sponzorov do výstavby, oprav a činnosti TJ v 2010 a v 2011

– Založili sme firmu 100% majetok , ktorá  sa stará o údržbu štadiónov, prenájom štadióna a kultúrny a spoločenský život na štadiónoch.

-Prehĺbili sme spoluprácu s obecným úradom pri oslave 50 výročia v 2010

-Prehĺbili sme spoluprácu s obecným úradom a starostkou obce pri športových aktivitách  a oceňovaní športovcov  za rok 2010 a 2011.

-Obecný úrad na čele s Ing. Vierou Mazúrovou výrazne prispieva aj finančne na činnosť TJ.

-Vytvorili sme spoločenské podujatia na štadiónoch TJ:

v roku 2010 oslavy 50 výročia, koncert a ocenenie spriaznených duší a športovcov

v roku 2011 množstvo zábav a koncert Jadranky

-Organizovali sme hokejové zápasy 2011/2012

– Mladí športovci podporovali  a organizovali športové a kultúrne podujatia v obci

-Organizovali sme psie záprahy v obci

– Pomáhali sme organizovať spoločenské a kultúrne podujatia iným zložkam v obci.

 

3, Nesplnené alebo čiastočné nesplnené úlohy z rokov 2010 a 2011:

 

-Rozvíjať športový život na hokejovom štadióne pre širokú verejnosť min. z Oravy a Kysúc

-futbalový štadión opraviť a prebudovať najneskôr do konca roku 2012 -do konca roka 2013 dorobiť tréningové ihrisko alebo tenisové ihrisko z druhej strany futbalového štadióna

-Dopracovať detské ihrisko

-Upraviť a skvalitniť  okolie ihrísk

-Zapojiť viac rodičov do činnosti TJ

-Nájsť viacej trénerov a nadšencov pre činnosť v TJ

-Zapojiť viac ženy do činnosti v TJ

 

 

Obdobie 2012

 

Prezident TJ – Ing. Martin Murín

Tajomník TJ– Bc. Murín Tomáš

Výbor TJ:   1.) Laššák Milan  Marketing a športová organizácia

2.) Brňák Jaroslav  hospodár budov

3.) Vrábeľ Peter      organizátor športových podujatí

4.) Tisoň Ján starší  organizátor výstavby

5.) Ing. Krivulčík Adrián  finančný hospodár

6.) Kvak Štefan      organizátor športových podujatí
7.) Laššák Pavol    hospodár dopravy
Predseda FO –  Bc. Kolenčík Miroslav

Predseda HO –  Murín Anton

Predseda StO –  Srogončíík Ivan

Starosta mladých – Brňák Róbert

 

Plánované úlohy:

1,  -Úloha pokúsiť sa zabezpečiť sponzora,  ktorý  by zabezpečil financie na výstavbu ihriska z umelou trávou ako protihodnotu za prenájom plochy nad futbalovými šatňami a v okolí futbalových šatní

– Úlohu sme sa pokúšali splniť v mesiaci apríl až jún. Vypracovali sme podmienky výberového konania, oslovili sme podnikateľov v Oravskej Lesnej a okolí,  podali sme reklamu do časopisu  Oravsko,  ale nikto sa neprihlásil. Z uvedeného dôvodu sme prešli do postupnej rekonštrukcie terajšieho futbalového ihriska. Brigádnickým  spôsobom sme zrealizovali úpravu terénu za futbalovou bránkou v smere od Avexu. Z dospelých sa brigády organizačne žúčastnili František Dulovec, Pavol Laššák, Milan Laššák, Martin Murín, Peter Vrábel, Ján Kojda, Miroslav Kolenčík a žiaci TJ Oravská Lesná. S technikou nám pomohli Ján Kolenčík a PD Oravská Lesná. Ďakujem všetkým čo nám pomohli a zúčastnili.

2, 

-Úloha postaviť oporný múr od Brišovky

– Úlohu sme čiastočne splnili. Zohnali sme materiál na výstavbu  tvárnice a stavebný materiál kde sa hlavne zapojili  sponzori Stanislav Gerek, Anton Tisoň, Ján Janovič, Jozef Pojezdala, František Brňák, Jaroslav Brňák, RNDr Peter Pátek. Výstavbu s väčšej časti organizoval TJ Orles pod vedením ing. Dominika Murína, Jaroslava Dulovca, Františka Dulovca, Martina Murína, Jozefa Tisoňa, Petra Olberta a Antona Dendisa a  pri rozbehu sme zorganizovali dve brigády ktorej sa zúčastnili futbalisti a partia mladých. Týmto všetkýn ďakujem a verím že sa pridajú aj ďalší.

3, 

-Úloha obnoviť miniligu vo futbale.

– Úlohu sme sa splnili.  Miniliga sa obnovila pod vedením  Ing. Dominika Murína, Františka Dulovca a Dominika Dendisa.  Budeme sa snažiť pokračovať v tejto súťaží aj v ďalších ročníkoch.

 

I,Telovýchovná činnosť

a,Futbal:

Futbalový oddiel riadi výbor pod vedením  predsedu futbalového oddielu  Miroslava Kolenčíka.

Výbor TJ podporuje činnosť družstiev prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast a dospelý.

Taktiež mužstvo starých pánov reprezentuje TJ Oravskú Lesná.

Športové výsledky a organizáciu jednotlivých klubov spomenie predseda klubu, ja sa vyjadrím ku všeobecným otázkam.

Výbor TJ podporil spoluprácu so Základnou školou v Oravskej Lesnej, naši tréneri vykonávajú  športové krúžky pre Základnú školu. Čiastočne sa nám podarilo zlepšiť materiálno technické vybavenie žiakov  a dorastencov dokúpením lôpt a sponzoringom od SFZ.

Zorganizovali sme turnaje Ždukl, žiakov a odpustový turnaj o pohár starostky pre dospelých.

Ďakujem všetkým , ktorý pomáhali pri turnajoch aj pri varení gulášov hlavne Alexandrovi Brišovi s manželkou, Agneše Laššakovej, p. Holubčíkovi, Petrovi Vráblovi a všetkým ostatným.

Starí páni sa zučastnili turnajov v Dobraticiach a v Polsku- Končice Vielkie.

Výbor TJ zabezpečuje materíálno technické zabezpečenie pre Futbalový oddiel ako je doprava, vyplácanie rozhodcov, pranie dresov, údržba budovy a ihriska. Veľkým posunom je aj zapojenie sa Františka Dulovca staršieho ktorý zabezpečuje organizovanie futbalových zápasov a turnajov v spolupráci s futbalovým oddielom a partiou mladých.

b, Hokej:

Výbor TJ podporuje činnosť družstiev žiaci, dospelý a starých pánov.

Zápasy organizuje TJ orles pod vedením Ing, Dominika Murína v spolupráci s výborom a aj organizátormi Františkom Dulovcom, Dominikom Dendisom, Agnešou Dulovcovou a ďalšími dobrovoľnými členmi. Čím by som chcel týmto všetkým poďakovať.

Žiaci a dospelí majú hokejový štadión pre svoje tréningy zdarma. TJ prepláca náklady na osvetlenie štadióna, vyhrievanie predných šatní a časť chladenia.

Žiakom sa venuje Jaroslav Brňák a Jordán Hablák. Dospelých vedie Anton Murín.

Ďakujem všetkým ktorý aj takýmto spôsobom pomáhajú zviditeľňovať Oravskú Lesnú.

 

c, Stolný Tenis Pod vedením Ivana Srogončíka a nadšencov Milana Laššáka a Dušana Antušáka  . Má 4 družstva dospelých od 5 do 8 ligy. Klub má úspešných žiakov .

Podarilo sa nám  v spolupráci zo školou, obecným úradom  a s vedením stolnotenisového oddielu zabezpečiť stabilné podmienky pre tréning a hracie zápasy. A čiastočne vylepšiť materiálno technické zabezpečenie. Stolnotenisový oddiel je samostatný v organizovaní svojich turnajov a zápasov. Za ich veľmi aktívny prístup im ďakujem a taktiež gratulujem k postupu do 3 ligy.

 

e, Problémy ktoré pretrvávajú

-lepšie materiálne zabezpečenie

– Viac trénerov mládeže, problém financovania trénerov

– nevyhovujúca plocha pre futbal

 

II,HOSPODÁRSKA a INVESTIČNÁ ČiNNOSŤ:

Plnenie úloh:

-Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie výstavby a opráv materiálnych statkov TJ v 2012

-Podarilo sa nám zabezpečiť sponzorov na dostavbu zadnej časti prístavby multifunkčného štadióna za čo ďakujem hlavne Ing. Miroslavi Kolenčíkovi

-Zrealizovali sme práce na vybudovaní ubytovacej časti, schodištia, šatní. Za čo ďakujem TJ Orles a Emilovi Krivulčíkovi. Ale aj všetkým sponzorom

-Odvodnenie a úprava časti  futbalového ihriska za bránkou

– vymurovanie časti oporného múru

 

III,SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA:

 Plnenie úloh:

 

-Aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami v obci s obecným úradom a starostkou obce pri športových a spoločenských aktivitách. Ďakujem p. starostke za podporu športovcov a športových aktivít TJ Oravská Lesná.

– Oceňujeme športovcov a spriaznených duší  na plese TJ a  výročnej členskej schôdzi.

-Zapojili sme  vysoký počet sponzorov do výstavby, oprav a činnosti TJ v 2012

– Mladí športovci podporovali  a organizovali športové a kultúrne podujatia v obci

-Mladý športovci zorganizovali v spolupráci s TJ Orles Tanečné zábavy a ples športovcov za čo im vyslovujem veľké poďakovanie.

-Organizovali sme psie záprahy v obci

– Pomáhali sme organizovať spoločenské a kultúrne podujatia iným zložkám v obci.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>